Historický denár kniežaťa Soběslava I.

Minca stará viac ako 880 rokov zachovaná v extrémne dobrej kvalite

Numizmat, ktorý nesmie chýbať vo Vašich zbierkach, historicky veľmi cenený - strieborný denár kniežaťa Soběslava I. zachovaný v extrémne dobrej kvalite. Po umeleckej stránke sú tieto denáre Soběslava I. považované za pravý skvost stredovekého ryteckého umenia. Razba týchto strieborných unikátov začala v roku 1125 v Českom kráľovstve a trvala do roku 1140.

Boli to prvé mince razené českými panovníkmi od 10. storočia až do roku 1300. V tomto roku vydal Václav II. mincovú reformu, a tak postupne denáre nahradili pražský groš.

Po stránke umeleckej sú denáre Soběslava I. pravým skvostom stredovekého ryteckého umenia. Je zaujímavé, ako pri tak unikátnom rozmere bolo možné zobraziť tak jemné, a zároveň presné nielen postavy, ale aj celé skupiny ľudí, jednotlivé časti odevu, vlasy i zbrane.

  • Na averznej strane je vnútri perličkového kruhu zobrazená vpred hľadiacia postava kniežaťa, ktorá sedí na tróne, v ľavej ruke drží kopiju s práporom, druhú ruku vyzdvihuje nad postavu
  • Reverzná strana nesie taktiež motívy vnútri perličkového kruhu, dve postavy kľačia a modlia sa k oltáru s krížom, nepochybne sa jedná o motívy českých svätcov - kniežaťa Václava a biskupa Vojtecha

Objednávkou získate:

  • Historickú striebornú mincu starú viac než 880 rokov
  • Denár s typovým označením CACH 571
  • Elegantnú kazetu a Certifikát autentickosti

Historický strieborný denár je bezpečne uložený v elegantnej kazete spoločne s Certifikátom autentickosti, ktorý potvrdzuje všetky vyššie uvedené parametre. Staňte sa hrdým majiteľom unikátneho denára kniežaťa Soběslava I., a majte tak vo svojich numizmatických zbierkach časť našej histórie!

Denáre sú prvé mince, ktoré boli razené českými panovníkmi od 10. storočia do roku 1300. Mali tak veľkú váhu, že toto obdobie je možné nazývať aj denárovým obdobím. Ako prvý začal denáre raziť Boleslav I., a môžeme ho teda považovať za zakladateľa slovenského mincovníctva.

Veľkosť a hmotnosť denárov sa viaže na rok 1050, keď bola zavedená vhodením mince reforma Břetislava I. Pred rokom 1050 sa razili denáre takzvaného veľkého Střížka, čo znamenalo priemer mince od 18 do 20 mm a váhy cez 1 gram. Po roku 1050 a teda aj po reforme boli razené denáre malého Střížka s priemerom 16 mm a hmotnosťou pod 1 gram. Zaujímavosťou je, že od roku 1000 sa na denároch objavuje vyobrazenie a meno svätého Václava ako "večného panovníka".

Na minci bolo vyrazené meno panovníka, ktoré končilo slovom DUX (lat. Vodcu, v tomto prípade knieža). Ďalej sa uvádzali mená mincovní, ktoré neskôr nahradili mená svätcov alebo krajinských patrónov. Motívy a obrazová interpretácia nachádzajúce sa na denároch sú úzko spojené so symbolmi, rituálmi a zvykmi ranej stredovekej spoločnosti. Najtypickejšie sú kresťanské a panovnícke motívy.

Razba denárov zanikla na území českej koruny v roku 1300, kedy Václav II. začal s razbou pražských grošov a dobu denárovú vystriedala doba grošová.

Áno, objednávam si strieborný historický denár kniežaťa Soběslava I. za cenu € 469 (+ 4,99 € poštovné a balné). Teraz neposielam žiadne peniaze. Pokiaľ bude moja rezervácia prijatá, bude mi najneskôr do 30 dní odoslaná poštou zásielka na moju adresu. Peniaze nezasielam dopredu, numizmat bude hradený pri odbere dobierky poštovému doručovateľovi. Nepodstupujem tým žiadne riziko, numizmat môžem vrátiť do 14 dní od doručenia zásielky. V takom prípade mi Národná Pokladnica s.r.o. vráti čiastku, za ktorú bol numizmat zakúpený. Doručenie a platba budú realizované prostredníctvom dobierkovej zásielky Slovenskej pošty.

Ponuka platí do vypredania zásob. Kompletné obchodné podmienky nájdete na www.narodnapokladnica.sk. Ako náš existujúci zákazník ste boli informovaní o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje a v našich všeobecných obchodných podmienkach.

Národná Pokladnica pôsobí plne v súlade so všetkými predpismi pre predaj tovaru na diaľku. Pokiaľ si chcete tovar objednať, musíte byť starší ako 18 rokov. Predmetom Vašej objednávky je výhradne tu ponúkaný tovar. Tovar expedujeme najneskôr do 30 dní po prijatí objednávky. Produkt bude odoslaný v dokonalom novom stave, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. historické či použité vzácne mince). Každú zásielku nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. zaslať späť. V prípade vrátenia už uhradenej zásielky Vám vrátime uhradenú fakturovanú čiastku v priebehu 30 dní. Reklamácie môžete podať písomne na adresu predávajúceho, emailom alebo telefonicky na zákazníckej linke. Postup riešenia pri reklamácii je popísaný na www.narodnapokladnica.sk.

Osobné údaje označené hviezdičkou* sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Máme tiež záujem zasielať Vám ponuky našich tovarov (priamy marketing) vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Na vnútorné administratívne účely skupiny Samlerhuset, do ktorej Národná pokladnica, s.r.o. patrí, môžeme Vaše údaje zdieľať s ďalšími spoločnosťami v tejto skupine. Osobné údaje spracúvame prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším subjektom, napr. banke, súdom, daňovému úradu a pod. Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a ich prenos k inému prevádzkovateľovi. Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na účel priameho marketingu, profilovania a zdieľania údajov v skupine Samlerhuset. Akékoľvek otázky alebo námietky nám môžete oznámiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje ako aj v našich všeobecných obchodných podmienkach, a týmto potvrdzujete, že ste sa s ňou oboznámili. Tiež potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov.

V prípade poskytnutia e-mailovej adresy (dobrovoľné) Vám môžu byť zasielané ponuky a obchodné informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Ak o ponuky nebudete mať viac záujem, stačí nám to oznámiť.

Vyplnením telefónneho čísla dobrovoľne súhlasíte, že Vás môžeme telefonicky kontaktovať s ponukou našich tovarov počas 10 rokov, vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.

Špecifikácia
Kov:
Striebro
Priemer:
16 mm
Hmotnosť:
1,00 g
Kvalita:
Extrémne dobrá
Nominálna hodnota:
Denár
Krajina pôvodu:
České kráľovstvo
Rok emisie:
1125 -1140