Exkluzívna medaila s názvom Rozeta Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtecha je vyhotovená unikátnou technikou v kvalite Antique finish pripomínajúcou historické mince. Dominantou medaily je farebná akrylová rozeta znázorňujúca vitrážové okno najznámejšej pražskej katedrály.

Medaila disponuje veľkorysým priemerom cca 63 milimetrov, výškou hrany cca 3 milimetre a hmotnosťou cca 36,9 gramov. Navyše je zušľachtená rýdzim striebrom a vlastníctvom sa môže pochváliť len 400 zberateľov, tak nízka je limitácia.

AVERZ REVERZ
Pri pohľade na averz medaily sa Vám možno vybaví pohľad vo vnútri katedrály smerom na západnú stenu cez hlavnú loď. Páve na tejto stene je originálna rozeta umiestnená. Podľa námetu Antonína Podlahy bolo umelcom prof. Františkom Kyselou na rozete stvárnené stvorenie sveta. Pozdĺž rozety sú vyobrazení dvaja z ôsmich krajinských patrónov umiestnených na hlavných pilieroch katedrály. Pod rozetou je na medaile uvedený opis názvu katedrály v latinčine, teda „CATHEDRALIS SANCTI VITI“. Naopak na reverze medaily je ručne vsadená rozeta vyobrazená z pohľadu na katedrálu zvonku. Pozdĺž rozety sú umiestnené ikonické úzke, ale pritom vysoké neogotické okná oboch hlavných veží. Presne tak, ako na skutočnej katedrále.

K medaile dostanete Certifikát autentickosti a elegantnú kazetu, v ktorej je medaila uložená a je možné ju tak reprezentatívne vystavovať.

Objednávkou získate:

  • Medailu zušľachtenú rýdzim striebrom
  • Istotu veľmi nízkej limitácie, iba 400 kusov
  • Certifikát autentickosti a elegantnú kazetu

Najvýznamnejšia pražská sakrálna stavba na medaile neobvyklého spracovania nájdete iba v ponuke Národnej Pokladnice. Neváhajte s objednávkou!

V univerzalizme gotickej architektúry to boli práve farebné vitráže, ktoré katedrálu urobili jedinečnú a odlišujúcu sa od ostatných stavieb so spoločnými rysmi. Zo Saint-Denis, ktoré sa stalo pohrebiskom francúzskych kráľov, sa nový konštrukčný a výtvarný štýl začal rýchlo šíriť Európou. V našom prostredí je najvýznamnejšou ukážkou tohto strhujúceho slohu prestavba baziliky sv. Víta na vrcholne gotickú katedrálu v réžii Karola IV. Prvými architektmi svätovítskych okien a vitráží boli preslávení gotickí stavitelia Matyáš z Arrasu a Petr Parléř. Napriek tomu, že bolo české stredoveké sklárstvo na vysokej úrovni, bolo farebné sklo veľmi cenným artiklom. Svet stredovekých farieb bol plný duchovného symbolizmu a každá z farieb predstavovala špecifický význam v myslení stredovekých ľudí. Sklári vedeli sfarbiť sklo do modra mangánom, tak aby pripomínalo jasne modré nebo a ako zafír bolo symbolom nebeských cností. U žltého a žltozeleného skla sa verilo, že má liečivé a magické vlastnosti. Zelené sklo pripomínalo jaspis a smaragd, ktoré boli symbolom pevnej viery a duchovného bohatstva. Červené a purpurové sklá sa zafarbovali meďou. Farba šľahajúcich plamienkov evokovala lásku.

Stredoveké vitráže sa skladali z malých kúskov farebného skla nepravidelných tvarov, ktoré sa dohromady spájali olovenými pásmi, ktoré oddeľovali farebné odtiene a zároveň tvorili obrysy postáv a predmetov. Prostredníctvom výjavov na vitrážach získaval stredoveký človek predstavu o biblických príbehoch, ale tiež sa učil vnímať krásu umeleckého diela. Bohužiaľ sa žiadna z pôvodných gotických vitráží do dnešných dní nezachovala, pretože už v 15. a 16. storočí sa svätovítske okná museli novo zasklievať a farebné výplne sa nahrádzali čírym sklom, ktoré zodpovedalo benátskemu sklárstvu, ale aj zmenenému vkusu renesančného človeka. Areál Pražského hradu vrátane Katedrály sv. Víta prešiel do súčasných dní niekoľkými prestavbami. Ďalšie zo svätovítskych okien vznikali počas dostavby v 19. storočí pod taktovkou pražského architekta Jozefa Mockera. Prvorepublikové úpravy Pražského hradu a katedrály realizoval architekt Kamil Hilbert. Súčasné výplne svätovítskych okien vytvorilo množstvo umelcov v druhej polovici 19. a v prvej polovici 20. storočia, ktoré Hilbert k spolupráci prizval. Medzi nimi zaznievajú skutočne zvučné mená ako napríklad prof. František Kysela, Max Švabinský, Cyril Bouda, Karol Svolinský alebo Alfons Mucha.

Darcom rozety na západnej stene hlavnej lode bolo v rokoch 1920–1928 Ministerstvo školstva a národnej osvety. Podľa námetu Antonína Podlahy bolo umelcom prof. Františkom Kyselou na rozete stvárnená téma stvorenia sveta. Realizácia sa chopil umelecko-sklenársky závod Jozefa Vlasáka pre špeciálnu výrobu chrámových a profánnych okien. V hornej časti rozety je Boh otec s nápismi: Na počiatku stvoril Boh nebo a zem, tma bola nad hlbinami, zem však bola pustá a prázdna, Duch Boží vznášal sa nad vodami. V prvej kružbe je kompozícia s nápisom: Na počiatku bolo slovo. Stvorenie anjelov. V druhej kružbe: Deň prvý. Buď svetlo. V tretej kružbe: Deň druhý. Buď obloha. Vo štvrtej kružbe: Deň tretí. Ukáž sa súš. V piatej kružbe: Deň štvrtý. Deň a noc. V šiestej kružbe: Deň piaty. Ryby a vtáctvo. V siedmej kružbe: Deň šiesty. Zver zemská. V ôsmej kružbe: K obrazu môjmu. Stredná kružba: Dokončil Boh dňa siedmeho svoje dielo a dni tomu požehnal, odpočinul od všetkej práce. Ukončujúca kružba ľavá a pravá obsahuje nápisy: A videl Boh všetko, čo bol urobil a bolo to veľmi dobré.

Áno, objednávam si Rozetu Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtecha na pamätnej medily za cenu 74,90 (+ 4,99 € poštovné a balné). Teraz neposielam žiadne peniaze. Najneskôr do 14 dní mi bude odoslaná poštou zásielka na moju adresu. Nepodstupujem tým žiadne riziko, medailu môžem vrátiť do 14 dní od doručenia zásielky. Súčasťou zásielky bude aj Certifikát autentickosti a elegantné balenie. Doručenie a platba budú realizované prostredníctvom dobierkovej zásielky Slovenskej pošty.

Táto ponuka je platná do vypredania zásob. Máte právo kedykoľvek ukončiť objednávku a nechať odstrániť svoje údaje z rezervačného zoznamu. Národná Pokladnica s.r.o. si vyhradzuje právo zvýšiť čiastku poštovného a balného za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Národná Pokladnica s.r.o. vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Všeobecné obchodné podmienky Národnej Pokladnice s.r.o. nájdete na www.narodnapokladnica.sk.

Národná Pokladnica pôsobí plne v súlade so všetkými predpismi pre predaj tovaru na diaľku. Pokiaľ si chcete tovar objednať, musíte byť starší ako 18 rokov. Predmetom Vašej objednávky je výhradne tu ponúkaný tovar. Tovar expedujeme najneskôr do 30 dní po prijatí objednávky. Produkt bude odoslaný v dokonalom novom stave, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. historické či použité vzácne mince). Každú zásielku nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. zaslať späť. V prípade vrátenia už uhradenej zásielky Vám vrátime uhradenú fakturovanú čiastku v priebehu 30 dní. Reklamácie môžete podať písomne na adresu predávajúceho, emailom alebo telefonicky na zákazníckej linke. Postup riešenia pri reklamácii je popísaný na www.narodnapokladnica.sk.

Osobné údaje označené hviezdičkou* sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Máme tiež záujem zasielať Vám ponuky našich tovarov (priamy marketing) vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Na vnútorné administratívne účely skupiny Samlerhuset, do ktorej Národná pokladnica, s.r.o. patrí, môžeme Vaše údaje zdieľať s ďalšími spoločnosťami v tejto skupine. Osobné údaje spracúvame prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším subjektom, napr. banke, súdom, daňovému úradu a pod. Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a ich prenos k inému prevádzkovateľovi. Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na účel priameho marketingu, profilovania a zdieľania údajov v skupine Samlerhuset. Akékoľvek otázky alebo námietky nám môžete oznámiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje ako aj v našich všeobecných obchodných podmienkach, a týmto potvrdzujete, že ste sa s ňou oboznámili. Tiež potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov.

V prípade poskytnutia e-mailovej adresy (dobrovoľné) Vám môžu byť zasielané ponuky a obchodné informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Ak o ponuky nebudete mať viac záujem, stačí nám to oznámiť.

Vyplnením telefónneho čísla dobrovoľne súhlasíte, že Vás môžeme telefonicky kontaktovať s ponukou našich tovarov počas 10 rokov, vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.

Špecifikácia
Kov:
Základný mincovný kov
Zušľachtenie:
Rýdze striebro 999/1000
Priemer:
Ccc 63 mm
Hmotnosť:
Cca 37 g
Kvalita:
Antique finish
Rok emisie:
2022
Limitácia:
400 ks