Pripomeňte si deň, keď pápež tretíkrát navštívil Slovensko!

Historická sada bankovky, mincí a známok na počesť Jána Pavla II.

Predstavujeme Vám výnimočnú sadu mincí, známok a pamätnej bankovky. Sada bola špeciálne zostavená pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Pavla II.

Sada obsahuje: tri strieborné mince - dve vatikánske a jednu poľskú, tri vatikánske známky z roku 1979, jednu pamätnú poľskú bankovku s pápežom Jánom Pavlom II.

Prvá minca s nominálnou hodnotou 10 zlotých bola vyrazená v roku 2005 do striebra 925/1000. Na averze mince môžete vidieť Jána Pavla II. pred bazilikou svätého Petra vo Vatikáne. Reverzná strana mince na svojej pravej strane vyobrazuje orla ako znak Poľskej republiky, v okruží sa nachádza nápis RZECZPOSPOLITA POLSKA (Republika Poľská).

Druhá minca s nominálnou hodnotou 500 lír bola vyrazená v roku 1983 do striebra 835/1000. Na averze mince môžete vidieť logo vatikánskej mincovne vydávané pri príležitosti mimoriadneho jubilea milosrdenstva. Toto logo predstavuje Syna Božieho, ktorý berie na svoje plecia zblúdeného človeka. Na reverze mince je vyobrazený vatikánsky znak Jána Pavla II.

Tretia minca s nominálnou hodnotou 1000 lír bola vyrazená v roku 1983 do striebra 835/1000. Averz mince vyobrazuje samotného pápeža Jána Pavla II. zdraviaceho ľud. Na reverze mince je vyobrazený vatikánsky znak Jána Pavla II.

Prvá známka s nominálnou hodnotou 170 lír z roku 1979 ukazuje erb pápeža Jána Pavla II. Druhá známka s nominálnou hodnotou 250 lír z roku 1979 ukazuje pápeža Jána Pavla II. zdraviaceho ľud. Tretia známka s nominálnou hodnotou 400 lír z roku 1979 ukazuje Ježiša Krista, ktorý odovzdáva sv. Petrovi kľúče do kostola A poslednú časť sady tvorí poľská pamätná bankovka s Jánom Pavlom II.

Bankovka má nominálnu hodnotu 50 PLN a bola vydaná Poľskou národnou bankou a vyobrazuje Jána Pavla II. zdraviaceho ľud a v pozadí môžete vidieť časti sveta - kontinenty Ameriky, Európy a Afriky. Na pravej strane rubu zberateľskej bankovky sú v hornej časti dva skrížené kľúče, ktoré symbolizujú Vatikánsky mestský štát a pápežskú autoritu, a ďalej je tu vyobrazenie Jána Pavla II. pri pápežskej pastorácii.

Všetky vyššie uvedené emisie z pamätnej sady sú v neobehovej kvalite!

Rezerváciou získate:

  • Tri stieborné mince vrátane dvoch vatikánskych a jednej poľskej

  • Tri vatikánske známky z roku 1979

  • Jednu pamätnú bankovku s Jánom Pavlom II.

  • Elegantnú drevenú kazetu vrátane Certifikátu autentickosti
  • Sada je uložená v ochrannej akrylovej kapsule

Tento rok sme si pripomenuli 100. výročie narodenia Jána Pavla II. V septembri to bude zároveň 17 rokov od chvíle, kedy pápež navštívil Slovensko! Získajte aj Vy do svojej zbierky túto unikátnu sadu, uctievajúci slávneho pápeža.

Karol Józef Wojtyła sa narodil v poľských Wadowiciach 18. mája 1920 ako mladší z dvoch synov Karola Wojtyłu a Emilie, rodenej Kaczorowskej. Karol začal študovať na Jagelovskej univerzite v Krakove, tá ale bola o rok neskôr, po vpáde nacistických vojsk do krajiny na jeseň 1939, uzavretá. Od roku 1940 pracoval ako robotník v lome, a potom v chemickom závode, aby si zarobil na živobytie, a tiež sa vyhol deportáciám na nútené práce do Nemecka.

Neskôr začal navštevovať kurzy tajného kňazského seminára v Krakove a po vojne, 1. novembra 1946, bol vysvätený na kňaza. Bol poslaný do Ríma, kde získal doktorát z teológie potom, čo obhájil svoju prácu na tému viery v diele sv. Jána od Kríža. Roku 1948 sa vrátil do Poľska a pôsobil v niekoľkých menších farnostiach aj ako univerzitný kaplán, a to až do roku 1951, kedy nadviazal na svoje filozofické a teologické štúdium.

Za pápeža bol zvolený 16. októbra 1978. Zvolil si meno Ján Pavol II. a úradu najvyššieho pastiera svetovej cirkvi sa ujal 22. októbra. Počas svojho pontifikátu vykonal 146 pastoračných návštev v Taliansku a ako rímsky biskup navštívil 317 z celkom 332 existujúcich farností mesta Rím. Apoštolských ciest po celom svete, ktoré boli prejavom jeho trvalej pastoračnej starostlivosti o miestne cirkvi, vykonal celkom 104. Predsedal celkom 147 beatifikačným obradom, počas ktorých blahorečil 1338 mužov a žien, a tiež 51 kanonizáciám, pri ktorých svätorečil 482 osôb.

Áno, objednávam si sadu Jan Pavol II. za cenu 290 €  (+ 4,99 € poštovné a balné). Teraz neposielam žiadne peniaze. Pokiaľ bude moja rezervácia prijatá, bude mi najneskôr do 14 dní odoslaná poštou zásielka na moju adresu. Peniaze nezasielam dopredu, sada bude hradená pri odbere dobierky poštovému doručovateľovi. Nepodstupujem tým žiadne riziko, sadu môžem vrátiť do 14 dní od doručenia zásielky. V takom prípade mi Národná Pokladnica s.r.o. vráti čiastku, za ktorú bola sada zakúpená. Doručenie a platba budú realizované prostredníctvom dobierkovej zásielky Slovenskej pošty.

Ponuka platí do vypredania zásob. Kompletné obchodné podmienky nájdete na www.narodnapokladnica.sk. Ako náš existujúci zákazník ste boli informovaní o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje a v našich všeobecných obchodných podmienkach.

Národná Pokladnica pôsobí plne v súlade so všetkými predpismi pre predaj tovaru na diaľku. Pokiaľ si chcete tovar objednať, musíte byť starší ako 18 rokov. Predmetom Vašej objednávky je výhradne tu ponúkaný tovar. Tovar expedujeme najneskôr do 30 dní po prijatí objednávky. Produkt bude odoslaný v dokonalom novom stave, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. historické či použité vzácne mince). Každú zásielku nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. zaslať späť. V prípade vrátenia už uhradenej zásielky Vám vrátime uhradenú fakturovanú čiastku v priebehu 30 dní. Reklamácie môžete podať písomne na adresu predávajúceho, emailom alebo telefonicky na zákazníckej linke. Postup riešenia pri reklamácii je popísaný na www.narodnapokladnica.sk.

Osobné údaje označené hviezdičkou* sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Máme tiež záujem zasielať Vám ponuky našich tovarov (priamy marketing) vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Na vnútorné administratívne účely skupiny Samlerhuset, do ktorej Národná pokladnica, s.r.o. patrí, môžeme Vaše údaje zdieľať s ďalšími spoločnosťami v tejto skupine. Osobné údaje spracúvame prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším subjektom, napr. banke, súdom, daňovému úradu a pod. Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a ich prenos k inému prevádzkovateľovi. Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na účel priameho marketingu, profilovania a zdieľania údajov v skupine Samlerhuset. Akékoľvek otázky alebo námietky nám môžete oznámiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje ako aj v našich všeobecných obchodných podmienkach, a týmto potvrdzujete, že ste sa s ňou oboznámili. Tiež potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov.

V prípade poskytnutia e-mailovej adresy (dobrovoľné) Vám môžu byť zasielané ponuky a obchodné informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Ak o ponuky nebudete mať viac záujem, stačí nám to oznámiť.

Vyplnením telefónneho čísla dobrovoľne súhlasíte, že Vás môžeme telefonicky kontaktovať s ponukou našich tovarov počas 10 rokov, vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.

Špecifikácia
Prvá minca:
Striebro 925/1000, 32 mm, 14 g, 10 zlotých, 2005
Druhá minca:
Striebro 835/1000, 11 mm, 29 g, 500 lír, 1983
Tretia minca:
Striebro 835/1000, 31,5 mm, 14,5 g, 1000 lír, 1983
Prvná známka:
40x30 mm, 170 lír, 1979
Deruhá známka:
40x30 mm, 250 lír, 1979
Tretiaznámka:
40x30 mm, 400 lír, 1979
Bankovka:
144x72 mm, 50 zlotých, 2005