Táto ponuka poteší nielen zberateľov, ale aj čitateľov. Naša ďalšia kniha venovaná numizmatom je tu!

Predstavujem Vám veľkú knihu História mincovníctva, ktorá Vás v ôsmich kapitolách prevedie históriou platidiel od Keltov až po súčasnosť.

Ako už je v Národnej Pokladnici zvykom, veľké knihy dopĺňame reálnymi numizmatmi. Ani táto kniha nie je výnimkou. Čitateľa zaujme nielen odborným textom a ilustráciami, ale aj výberom replík dobových mincí a dokonca aj československou korunou z roku 1922!
(Podrobnejší popis knihy nájdete vo vedľajšej záložke)

Veľká kniha História mincovníctva bola vydaná vo veľmi nízkom náklade, len 2000 výtlačkov. Takto nízka limitácia si zaslúži individuálne číslovanie, ktoré je vyrazené na prednej strane. Zoženiete ju exkluzívne len v Národnej Pokladnici. Kniha je napísaná v českom jazyku.

Kniha je uložená v elegantnom ochrannom knižnom obale, ktorý ho chráni pred poškodením alebo oderom.

Objednávkou získate:

  • Odbornú ilustrovanú knihu
  • Zbierku replík historických platidiel
  • Originálnu československú korunu z roku 1922

Platidlá menili svet a dodnes ho menia. V našej knihe sme navždy zachytili míľniky spolu s panovníkmi, ktorí sa o vývoj mincovníctva zaslúžili. Históriu môžete doslova držať v rukách!

Kapitola Keltské mincovníctvo sa venuje razbe mincí okolo 3. storočia p.n.l., ktoré bolo nejednotné vo váhach, rýdzosti a vyobrazeniach. Symbolika motívov mincí tu bola spojená s náboženstvom, zvieratami a mytológiou. Popisuje taktiež mincový systém, ktorý bol založený na gréckom systéme. Ďalej pojednáva o kmeňoch a ich vlastnej razbe – príkladom je nález Oppida v Stradoniciach a Bratislave.

Druhá kapitola vyrozpráva históriu Rímskych mincí a hlavne začiatok razby v roku 289 p.n.l., vznik Didrachiem a Denárov, prvé mince s vrúbkovaným okrajom, počiatok razby Caesarovho zlatého Aureu, zvýšeniu rýdzosti mincí za cisára Diokleciana, zlatý Solidus Konštantína I. a v neposlednej rade aj pohyb týchto mincí na našom území (rímske tábory, obchod, žold...).

Tretia kapitola je venovaná Obdobiu denárov a brakeátov, ktorých razba začala v rokoch 935-972 a jedná sa o prvé mince, ktoré razili českí panovníci od 10. storočia do roku 1300. v ich opise boli vyrazené mená panovníkov, ktoré končili slovom DUX (lat. vodca, knieža). Kapitola tiež popisuje prepojenia denárov so symbolmi, rituálmi a zvykmi zo života ranno-stredovekej spoločnosti. Kniha sa zameriava aj na meniacu sa kvalitu mincí.

Nasledujúca kapitola pojednáva o Obdobiu grošov kde je veľký priestor venovaný spôsobu razby týchto mincí. Opísaná je tu ich dlhá história a vyobrazenia. Ich averzná strana niesla text DEI GRATIA REX BOEMIE (Z Božej milosti král český) a reverz zobrazoval heraldického leva a opis GROSSI PRAGENSIS (Groše pražské). Priestor tu má aj mincová reforma „Ius regale mintanorum“, ktoré prebehla pod taktovkou českého kráľa Václava II.

Piata kapitola popisuje Nástup Toliarov, ich začiatok razby za Ľudovíta I. Jagellonského, nález striebornej rudy v Jáchymove a ich razbu, ktorá prebehla v rokoch 1520-1916. Kapitola taktiež pojednáva o peňažných reformách, ktoré sa toliarov dotkli tým, že vytvárali nové meny (MALEY GROSS, GRAJCIARE). Z časti sa venuje portrétom panovníkom, ktorí boli zobrazovaní na averznej strane spolu s opisom titulov. Na minciach boli tiež vyobrazené štátne znaky alebo rodové erby.

Kapitola Mince Františka Jozefa nám opisuje panovanie tohto cisára, ktorý vládol dlhých 68 rokov. Za jeho vlády prešiel menový systém troma štruktúrami. Prvá, konvenčná mena, vznikla za vlády Márie Terézie a šlo o jednotný menový systém s Bavorskom, kedy boli v obehu medené a strieborné grajciare a strieborné toliare. Druhá, rakúska mena, bola obdobím zlatých mincí (nem. gulden, maď. forint, lat. florin). Tretia, korunová mena, ukončila konvenčnú menu a koruna platila až do roku 1918 a bola razená v Kremnici alebo vo Viedni.

Posledná kapitola sa venuje minciam po roku 1918. Ukazuje dejiny československej koruny a jej osudy v niekoľkých obdobiach ako Protektorát a Slovenský štát, Povojnové obdobie, Od menovej reformy po novú ústavu, ČSSR, ČSFR, 1993 – súčasnosť.

Áno, objednávam si knihu História mincovníctva za cenu € 229 (+ 4,99 € poštovné a balné). Teraz neposielam žiadne peniaze. Pokiaľ bude moja rezervácia prijatá, bude mi najneskôr do 30 dní odoslaná poštou zásielka na moju adresu. Peniaze nezasielam dopredu, produkt bude hradený pri odbere dobierky poštovému doručovateľovi. Nepodstupujem tým žiadne riziko, produkt môžem vrátiť do 14 dní od doručenia zásielky. V takom prípade mi Národná Pokladnica s.r.o. vráti čiastku, za ktorú bol produkt zakúpený. Doručenie a platba budú realizované prostredníctvom dobierkovej zásielky Slovenskej pošty.

Ponuka platí do vypredania zásob. Kompletné obchodné podmienky nájdete na www.narodnapokladnica.sk. Ako náš existujúci zákazník ste boli informovaní o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje a v našich všeobecných obchodných podmienkach.

Národná Pokladnica pôsobí plne v súlade so všetkými predpismi pre predaj tovaru na diaľku. Pokiaľ si chcete tovar objednať, musíte byť starší ako 18 rokov. Predmetom Vašej objednávky je výhradne tu ponúkaný tovar. Tovar expedujeme najneskôr do 30 dní po prijatí objednávky. Produkt bude odoslaný v dokonalom novom stave, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. historické či použité vzácne mince). Každú zásielku nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. zaslať späť. V prípade vrátenia už uhradenej zásielky Vám vrátime uhradenú fakturovanú čiastku v priebehu 30 dní. Reklamácie môžete podať písomne na adresu predávajúceho, emailom alebo telefonicky na zákazníckej linke. Postup riešenia pri reklamácii je popísaný na www.narodnapokladnica.sk.

Osobné údaje označené hviezdičkou* sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Máme tiež záujem zasielať Vám ponuky našich tovarov (priamy marketing) vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Na vnútorné administratívne účely skupiny Samlerhuset, do ktorej Národná pokladnica, s.r.o. patrí, môžeme Vaše údaje zdieľať s ďalšími spoločnosťami v tejto skupine. Osobné údaje spracúvame prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším subjektom, napr. banke, súdom, daňovému úradu a pod. Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a ich prenos k inému prevádzkovateľovi. Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na účel priameho marketingu, profilovania a zdieľania údajov v skupine Samlerhuset. Akékoľvek otázky alebo námietky nám môžete oznámiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje ako aj v našich všeobecných obchodných podmienkach, a týmto potvrdzujete, že ste sa s ňou oboznámili. Tiež potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov.

V prípade poskytnutia e-mailovej adresy (dobrovoľné) Vám môžu byť zasielané ponuky a obchodné informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Ak o ponuky nebudete mať viac záujem, stačí nám to oznámiť.

Vyplnením telefónneho čísla dobrovoľne súhlasíte, že Vás môžeme telefonicky kontaktovať s ponukou našich tovarov počas 10 rokov, vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.