Dovoľte predstaviť sadu pamätných medailí s názvom Mincové portréty Františka Jozefa I. Všetky tri medaily v sade sú vyhotovené unikátnou technikou pripomínajúcou historické mince. Navyše sú zušľachtené zlatom a dokončené v kvalite Antique finish.

Na medailách sa postupne predstavia všetky tri mincové portréty tohto panovníka. Prvý portrét je nazvaný Mladosť a búrlivá nádej, druhý Stredné roky moci a tretí, posledný Vek a múdrosť v zrkadle času. Reverzná strana je pre všetky tri medaily rovnaká. Vyobrazuje panovníkovu korunováciu uhorským kráľom z roku 1867.

K sade dostanete Certifikát autentickosti a elegantnú kazetu, v ktorej sú medaily uložené a je možné ich tak reprezentatívne vystavovať.

Objednávkou získate:

  • Celkom 3 medaily zušľachtené zlatom
  • Medaily verne pripomínajúce historické mince
  • Istotu veľmi nízkej limitácie, iba 199 sád
  • Certifikát autentickosti a elegantnú kazetu

František Jozef I. vládol bez 10 dní rovných 68 rokov, čo ho radí na prvé miesto medzi panovníkmi habsbursko-lotrinskej dynastie a medzi najdlhšie vládnucich panovníkov svetovej histórie vôbec. Suverénne prekonal dĺžku panovania svojej prababičky Márie Terézie, ktorá ovládala trón v rokoch 1740 – 1780.

Mincové portréty obľúbeného panovníka Františka Jozefa I. môžete mať teraz pohromade v exkluzívnej sade s veľmi nízkou limitáciou - len 199 sád!

František Jozef I. (18. augusta 1830 – 21. novembra 1916) bol rakúsky cisár a arcivojvoda, český a uhorský kráľ pochádzajúci z habsbursko-lotrinského rodu. Na cisársky trón zasadol po abdikácii svojho strýka Ferdinanda I. a následnom odstúpení jeho brata Františka Karla. Vládol dlhých 68 rokov. Doba, v ktorej panoval sa vyznačovala významnými zmenami týkajúcimi sa spoločenských, technických a kultúrnych premien. Kapitalistická spoločnosť sa začala rozvíjať, naopak technická revolúcia sa dovršovala.

Na začiatku mal František Jozef I. smelé plány. Prial si, aby sa Rakúsko-Uhorsko pod jeho panovaním stalo hlavnou mocnosťou, ktorá bude stáť na čele nemeckých štátov. Vojenské porážky Rakúska u Solferina v roku 1859 alebo u Hradca Králové v roku 1866, tieto plány výrazne narušili. Môžeme sa stretnúť s názormi, že kvôli svojej výchove a povahe nepatril do doby, v ktorej reálne žil, ale do obdobia 100 rokov dozadu. Od detstva do neho bola vštepovaná religiozita, usilovnosť, cieľavedomosť a zodpovednosť. Bol presvedčený o božskej vyvolenosti habsburskej monarchie, čo ho priviedlo k izolácii a autokratickej nedôvere. Už ako trinásťročný nastúpil do služby v armáde, a práve toto vojenstvo ho sprevádzalo celý jeho život. Môžete si všimnúť, že na väčšine jeho fotografií je oblečený v uniforme.

Počas vlády Františka Jozefa I. bol nastolený tzv. Bachov absolutizmus, ako odveta za revolučné vystúpenie národov, ktoré žili v monarchii. Zrušili sa tak dosiahnuté výhody a v krajine došlo k nastoleniu policajného režimu. Neskôr došlo aj k rakúsko-uhorskému vyrovnaniu v roku 1867. Monarchia sa po tomto akte rozdelila na dve časti s dvoma hlavnými mestami, ktoré mali vlastné parlamenty a niekoľko rozdielnych ministerstvách. Spoločná zostala osoba panovníka, armády a zahraničná politika. Tieto udalosti dali voľný priechod vlne nacionalizmu, ktorá neskôr umožnila napríklad vznik Československa.

Áno, objednávam si sadu troch medailí Mincové portréty Františka Jozefa I. za cenu 67,90 (+4,99 € poštovné a balné). Cenu sady je možné uhradiť naraz alebo vo forme dvoch bezúročných mesačných splátok, 2x 33,95 €. Teraz neposielam žiadne peniaze. Najneskôr do 14 dní mi bude odoslaná poštou zásielka na moju adresu. Nepodstupujem tým žiadne riziko, zásielku môžem vrátiť do 14 dní od doručenia zásielky. Súčasťou zásielky bude aj Certifikát autentickosti a elegantné balenie. Doručenie a platba budú realizované prostredníctvom dobierkovej zásielky Slovenskej pošty.

Táto ponuka je platná do vypredania zásob. Máte právo kedykoľvek ukončiť objednávku a nechať odstrániť svoje údaje z rezervačného zoznamu. Národná Pokladnica, s. r. o. si vyhradzuje právo zvýšiť čiastku poštovného a balného za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Národná Pokladnica, s. r. o. vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Všeobecné obchodné podmienky Národnej Pokladnice, s. r. o. nájdete na www.narodnapokladnica.sk.

Národná Pokladnica pôsobí plne v súlade so všetkými predpismi pre predaj tovaru na diaľku. Pokiaľ si chcete tovar objednať, musíte byť starší ako 18 rokov. Predmetom Vašej objednávky je výhradne tu ponúkaný tovar. Tovar expedujeme najneskôr do 30 dní po prijatí objednávky. Produkt bude odoslaný v dokonalom novom stave, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. historické či použité vzácne mince). Každú zásielku nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. zaslať späť. V prípade vrátenia už uhradenej zásielky Vám vrátime uhradenú fakturovanú čiastku v priebehu 30 dní. Reklamácie môžete podať písomne na adresu predávajúceho, emailom alebo telefonicky na zákazníckej linke. Postup riešenia pri reklamácii je popísaný na www.narodnapokladnica.sk.

Osobné údaje označené hviezdičkou* sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Máme tiež záujem zasielať Vám ponuky našich tovarov (priamy marketing) vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Na vnútorné administratívne účely skupiny Samlerhuset, do ktorej Národná pokladnica, s.r.o. patrí, môžeme Vaše údaje zdieľať s ďalšími spoločnosťami v tejto skupine. Osobné údaje spracúvame prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším subjektom, napr. banke, súdom, daňovému úradu a pod. Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a ich prenos k inému prevádzkovateľovi. Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na účel priameho marketingu, profilovania a zdieľania údajov v skupine Samlerhuset. Akékoľvek otázky alebo námietky nám môžete oznámiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje ako aj v našich všeobecných obchodných podmienkach, a týmto potvrdzujete, že ste sa s ňou oboznámili. Tiež potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov.

V prípade poskytnutia e-mailovej adresy (dobrovoľné) Vám môžu byť zasielané ponuky a obchodné informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Ak o ponuky nebudete mať viac záujem, stačí nám to oznámiť.

Vyplnením telefónneho čísla dobrovoľne súhlasíte, že Vás môžeme telefonicky kontaktovať s ponukou našich tovarov počas 10 rokov, vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.

Špecifikácia
Kov:
Obyčajný
Zušľachtenie:
Zlato
Priemer:
cca 30 mm
Hmotnosť:
cca 10 g
Kvalita:
Antique finish
Rok emisie:
2024
Limitácia:
199 sád