Oslávte s nami unikátne výročie našej histórie – okrúhlych 100 rokov od založenia Česko-slovenskej národnej rady! Na počesť tejto výnimočnej udalosti vyrazila Národná Pokladnica striktne limitovanú emisiu v exkluzívnom prevedení.

100 rokov ČSNR si pripomíname tehličkou vyrazenou z 2 uncí rýdzeho striebra 999/1000, ktorá má navyše v sebe vloženú medailu z 0,5 oz striebra! Medailu zdobia portréty dvoch velikánov našich dejín - M. R. Štefánika a T. G. Masaryka!

Štefánik a Masaryk na pamätnej tehličke vyrazenej k 100. výročiu založenia Česko-slovenskej rady

Výnimočnosť výročnej emisie, ktorú nájdete exkluzívne len v ponuke Národnej Pokladnice zdôrazňuje aj jej striktná limitácia – bolo vyrazených len 400 ks pre celý svet!

Strieborná tehlička s vloženou medailou obsahuje až 2,5 unce rýdzeho striebra 999/1000 a nájdete ju exkluzívne len v ponuke Národnej Pokladnice!Averz emisie zdobí portrét Milana Rastislava Štefánika, reverz je venovaný predsedovi ČSNR Tomášovi Garrique Masarykovi.

Exkluzívny box a tehličku chránenú magnetickou kapsulou

Rezerváciou exkluzívnej emisie 100 rokov ČSNR získate :

  • Celkom až 2,5 unce rýdzeho striebra 999/1000
  • Najvyššiu kvalitu razby
  • Striktnú limitáciu len 400 ks pre celý svet
  • Unikátnu pamiatku k 100. výročiu ČSNR
  • Exkluzívny box a tehličku chránenú magnetickou kapsulou

Nádhernú pamätnú tehličku s vloženou medailou Štefánika a Masaryka dostanete zabalenú v modernej magnetickej kapsli a exkluzívnom drevenom boxe, ktorý zdôrazňuje krásu numizmatu. Parametre emisie potvrdzuje aj priložený Certifikát autentickosti.

Štefánik a Masaryk na pamätnej tehličke vyrazenej k 100. výročiu založenia Česko-slovenskej národnej rady!

100. výročie Česko-slovenskej národnej rady

Tesne pred vypuknutím prvej svetovej vojny žilo mimo Rakúska-Uhorska asi 700 000 Čechov a viac než 600 000 Slovákov, ktorí sa združovali a zakladali krajanské spolky. Český politický exil bol vedený Tomášom Garriguom Masarykom, a jeho najbližšími spolupracovníkmi, ktorí sa stali reprezentantmi česko-slovenského zahraničného exilu. Koncom októbra 1915 koncipoval Masaryk základnú programovú víziu, ktorej hlavným bodom sa stalo vytvorenie samostatného česko-slovenského štátu.

Začiatkom februára 1916 sa Masaryk oficiálne zišiel s francúzskym ministerským predsedom Aristidom Briandom. Schôdzku sprostredkoval mladý dôstojník francúzskeho letectva PhDr. Milan Rastislav Štefánik, ktorý sa veľmi iniciatívne zapojil do česko-slovenskej akcie, čím dal úplne k dispozícií všetky svoje osobné kontakty na francúzskych a talianskych politických predstaviteľov. Práve pod Štefánikovým vplyvom zvolal Masaryk v marci 1916 do Paríža schôdzku dostupných signatárov novembrového prehlásenia. Výsledkom schôdzky bolo vytvorenie Česko-slovenskej národnej rady v júni.

Česko-slovenská národná rada vtedy bola reprezentatívny orgán zahraničného odboja, ich predseda bol T. G. Masaryk, miesto predseda Josef Dürich a M. R. Štefánik a generálnym tajomníkom E. Beneš. Ich sídlo bolo na Rue Bonaparte 18 (dnes v tejto budove sídli konzulát a České centrum) a ich hlavným tlačovým orgánom boli časopisy La Nation Tchéque (Český národ) a Československá samostatnosť. Koncom vojny sa rada presťahovala o niekoľko domov ďalej do čísla popisného 34, kde pôsobila až do roku 1918.

Koncom vojny v júni až septembri 1918 bola rada postupne uznaná vládami Francúzka, Veľkej Británie, USA a Japonska za oficiálnu predstaviteľku budúceho česko-slovenského štátu. Dňa 14. októbera 1918 bola rada pretvorená v tzv. dočasnú česko-slovenskú vládu v Paríži. Formálne zanikla 14. novembra 1918 vytvorením prvej vlády ČSR.

M. R. Štefánik a T. G. Masaryk

Áno, objednávam si striebornú tehličku 100 rokov Česko-slovenskej rady za cenu € 349 (+ 4,99 € poštovné a balné). Teraz neposielam žiadne peniaze. Pokiaľ bude moja rezervácia prijatá, bude mi najneskôr do 14 dní odoslaná poštou zásielka na moju adresu. Súčasťou zásielky bude aj Certifikát autentickosti a elegantné balenie. Doručenie a platba budú realizované prostredníctvom dobierkovej zásielky Slovenskej pošty.

Táto ponuka je platná do vypredania zásob. Máte právo kedykoľvek ukončiť objednávku a nechať odstrániť svoje údaje z rezervačného zoznamu. Národná Pokladnica s.r.o. si vyhradzuje právo zvýšiť čiastku poštovného a balného za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Národná Pokladnica s.r.o. vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Všeobecné obchodné podmienky Národnej Pokladnice s.r.o. nájdete na www.narodnapokladnica.sk.

Národná Pokladnica pôsobí plne v súlade so všetkými predpismi pre predaj tovaru na diaľku. Pokiaľ si chcete tovar objednať, musíte byť starší ako 18 rokov. Predmetom Vašej objednávky je výhradne tu ponúkaný tovar. Tovar expedujeme najneskôr do 30 dní po prijatí objednávky. Produkt bude odoslaný v dokonalom novom stave, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. historické či použité vzácne mince). Každú zásielku nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. zaslať späť. V prípade vrátenia už uhradenej zásielky Vám vrátime uhradenú fakturovanú čiastku v priebehu 30 dní. Reklamácie môžete podať písomne na adresu predávajúceho, emailom alebo telefonicky na zákazníckej linke. Postup riešenia pri reklamácii je popísaný na www.narodnapokladnica.sk.

Osobné údaje označené hviezdičkou* sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Máme tiež záujem zasielať Vám ponuky našich tovarov (priamy marketing) vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Na vnútorné administratívne účely skupiny Samlerhuset, do ktorej Národná pokladnica, s.r.o. patrí, môžeme Vaše údaje zdieľať s ďalšími spoločnosťami v tejto skupine. Osobné údaje spracúvame prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším subjektom, napr. banke, súdom, daňovému úradu a pod. Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a ich prenos k inému prevádzkovateľovi. Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na účel priameho marketingu, profilovania a zdieľania údajov v skupine Samlerhuset. Akékoľvek otázky alebo námietky nám môžete oznámiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje ako aj v našich všeobecných obchodných podmienkach, a týmto potvrdzujete, že ste sa s ňou oboznámili. Tiež potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov.

V prípade poskytnutia e-mailovej adresy (dobrovoľné) Vám môžu byť zasielané ponuky a obchodné informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Ak o ponuky nebudete mať viac záujem, stačí nám to oznámiť.

Vyplnením telefónneho čísla dobrovoľne súhlasíte, že Vás môžeme telefonicky kontaktovať s ponukou našich tovarov počas 10 rokov, vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.

Špecifikácia
Kov:
2,5 oz rýdzeho striebra 999/1000
Rozmery tehličky :
80 x 50 mm
Hmotnosť tehličky:
62,2 g
Priemer medaily:
32 mm
Hmotnosť medaily:
15,5 g
Kvalita:
Najvyššia kvalita razby
Rok emisie:
2016
Limitácia:
400 emisií pre celý svet