Alois Rašín na zlatej medaile k 100. výročiu československej meny

Národná Pokladnica k ucteniu významnej udalosti - 100. výročia vzniku československej meny - vyrazila prekrásnu pamätnú medailu zo 14-karátového zlata(Au 585/1000). Razba v najvyššej kvalite - lešteným razidlom, umožňuje vyniknúť aj tým najmenším detailom medaily, ktorá disponuje priemerom 18 milimetrov a hmotnosťou 1,20 gramu. Jedná sa o najcennejšiu medailu Vášeho zakladača, dopĺňajúcu repliky zlatých československých bankoviek.

  • Na averze numizmatu je zobrazený portrét Aloisa Rašína, prvého československého ministra financií a výber z prvých československých mincí.

  • Reverz zobrazuje Veľký znak Československa s opisom "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ".

Návrh tejto zlatej pamätnej medaily vytvoril predný slovenský medailér Mgr. Art Miroslav Hric, ArtD. a rešpektovaný český akademický sochár a medailér Vladimír Oppl.

Za deň vzniku samostatného Československa je považovaný 28. október 1918. Alois Rašín sa stal prvým československým ministrom financí a bol kľúčovou osobou pri založení Československa spolu s T. G. Masarykom, M. R. Štefánikom a E. Benešom.

Objednávkou medaily získate:

  • 1,20 gramov rýdzeho zlata
  • Záruku najvyššej kvality razby
  • Unikátny motív
  • Certifikát autentickosti

Pamätné medaily venované 100. výročiu československej meny sa svojim prepracovaným umeleckým motívom pýšia všetkým, čo oceňujú skutoční zberatelia!

Alois Rašín - prvý minister financií

Novo vzniknutá Československá republika potrebovala vlastnú menu. Zákon číslo 84 z 25. februára 1919 ustanovil platnú menu na území Československej republiky. Bola označená ako Koruna československá a nadväzovala na názov pôvodnej rakúsko-uhorskej meny. Na československom území nebol žiadny historický vzťah k názvu koruna, takže sa zvažovali názvy ako sokol, lev, groš atd. Nakoniec ostalo označenie koruna so skratkou Kč.

Zákon číslo 84 z 25. februára 1919Po prijatí zákona sa začala uskutočňovať prvá časť Rašínovej menovej reformy. Boli uzavreté štátne hranice, a behom prvej polovice marca 1919 boli rýchlo stiahnuté a okolkované rakúsko-uhorské bankovky, ktoré boli postupne menené za prvé československé štátovky. Druhú fázu Rašínovej menovej reformy, ktorá bezprostredne nadväzovala na menovú odluku, bola deflačná politika. Ta bola z počiatku  realizovaná formou reštrikcie obeživa. Pri menovej odluke bola zadržaná takmer tretina bankoviek predložených ku kolkovaniu ako nútená štátna pôžička úročená jedným percentom.

Alois Rašín je autorom textu prvého zákona o zriadení samostatného štátu. Za jeho pôsobenia vo funkcii ministra financií Československa sa mu  podarilo stabilizovať vojnou rozvrátené štátne financie a bol tak často označovaný za budovateľa štátu. Vďaka viacerým učineným radikálnym krokom, reformám a striktnej rozpočtovej politike napomohol Československej korune sa stať celosvetovo uznávanou menou.

  

Áno, objednávam si pamätnú medailu „Alois Rašín, 100. výročie československej meny" za cenu 149,95 € (+ 4,99 € poštovné a balné). Nepodstupujem tým žiadne riziko, medailu môžem vrátiť do 14 dní od doručenia zásielky. Pokiaľ bude moja rezervácia prijatá, bude mi najneskôr do 14 dní odoslaná poštou zásielka na moju adresu. Súčasťou zásielky bude aj Certifikát autentickosti. Doručenie a platba budú realizované prostredníctvom dobierkovej zásielky Slovenskej pošty.

Ponuka platí do vypredania zásob. Máte právo kedykoľvek ukončiť objednávku a nechať odstrániť svoje údaje z rezervačného zoznamu. Národná Pokladnica s.r.o. si vyhradzuje právo zvýšiť čiastku poštovného a balného za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Národná Pokladnica s.r.o. vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Všeobecné obchodné podmienky Národnej Pokladnice s.r.o. nájdete na www.narodnapokladnica.sk.

Národná Pokladnica pôsobí plne v súlade so všetkými predpismi pre predaj tovaru na diaľku. Pokiaľ si chcete tovar objednať, musíte byť starší ako 18 rokov. Predmetom Vašej objednávky je výhradne tu ponúkaný tovar. Tovar expedujeme najneskôr do 30 dní po prijatí objednávky. Produkt bude odoslaný v dokonalom novom stave, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. historické či použité vzácne mince). Každú zásielku nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. zaslať späť. V prípade vrátenia už uhradenej zásielky Vám vrátime uhradenú fakturovanú čiastku v priebehu 30 dní. Reklamácie môžete podať písomne na adresu predávajúceho, emailom alebo telefonicky na zákazníckej linke. Postup riešenia pri reklamácii je popísaný na www.narodnapokladnica.sk.

Osobné údaje označené hviezdičkou* sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Máme tiež záujem zasielať Vám ponuky našich tovarov (priamy marketing) vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Na vnútorné administratívne účely skupiny Samlerhuset, do ktorej Národná pokladnica, s.r.o. patrí, môžeme Vaše údaje zdieľať s ďalšími spoločnosťami v tejto skupine. Osobné údaje spracúvame prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším subjektom, napr. banke, súdom, daňovému úradu a pod. Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a ich prenos k inému prevádzkovateľovi. Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na účel priameho marketingu, profilovania a zdieľania údajov v skupine Samlerhuset. Akékoľvek otázky alebo námietky nám môžete oznámiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje ako aj v našich všeobecných obchodných podmienkach, a týmto potvrdzujete, že ste sa s ňou oboznámili. Tiež potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov.

V prípade poskytnutia e-mailovej adresy (dobrovoľné) Vám môžu byť zasielané ponuky a obchodné informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Ak o ponuky nebudete mať viac záujem, stačí nám to oznámiť.

Vyplnením telefónneho čísla dobrovoľne súhlasíte, že Vás môžeme telefonicky kontaktovať s ponukou našich tovarov počas 10 rokov, vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.

Špecifikácia
Kov:
Zlato 585/1000
Priemer:
18 mm
Hmotnosť:
1,20 g
Kvalita:
Proof - najvyššia kvalita razby
Krajina pôvodu:
Slovensko
Rok razby:
2020
Limitácia: