S hrdosťou Vám predstavujem exkluzívny numizmat venovaný jednej z najstarších európskych univerzít - pražskej Karlovej univerzite.

Pri príležitosti 670. výročia jej založenia kráľom Karolom IV., ktoré si tento rok pripomíname, bola vyrazená exkluzívna strieborná medaila z 5 uncí čistého striebra 999/1000. Vďaka razbe v najvyššej kvalite môžete obdivovať každý detail tohto originálne spracovaného numizmatu.

Numizmat má extrémne nízku limitáciu - bolo vyrazených iba 670 ks pre celý svet! Každý exemplár má navyše individuálne číslo na hrane. Získate tak svoj vlastný unikát, ktorý pripomína najstaršiu českú univerzitu!

Aj samotný dizajn je skutočným umeleckým skvostom. Na reverze numizmatu je vyobrazená kráľovská koruna, nápis Karol IV. - otec vlasti a letopočet 1316 - 1378 (teda rok narodenia a úmrtia Karola IV.). Inšpiráciou motívu averzu sa stala pečať Univerzity Karlovej. Symbolická kompozícia zobrazuje kľačiaceho kráľa Karola IV., ktorý podáva základnú listiny univerzity s visutou pečaťou svätému Václavovi. Napravo od Karla IV. je vyobrazený erb kráľa rímskeho, naľavo od svätého Václava erb kráľa českého. Averz numizmatu je ďalej doplnený číselným údajom 1348, ktorý označuje rok založenia univerzity, a nápisom Český a rímsky kráľ Karol IV. zakladá univerzitu v Prahe.

Výtvarný návrh pamätné strieborné medaily pochádza z dielne popredného českého medailéra Vladimíra Oppla, autora aj dizajnu súčasnej českej obehovej dvadsaťkorunovej mince.

Rezerváciou tejto unikátnej 5uncovej medaily získate:

  • 155,5 gramov rýdzeho striebra (999/1000)
  • Unikátny dizajn a najvyššiu mincovú kvalitu
  • Len 670 kusov pre celý svet!
  • Individuálne číslovanie na hrane
  • Elegantnú drevenú kazetu a Certifikát autentickosti

Vzhľadom k unikátnemu spracovaniu a vysokému záujmu o tento exkluzívny numizmat, ktorý nájdete iba v ponuke Národnej Pokladnice, je jeho dostupnosť veľmi nízka. Pripomeňte si Založenie Karlovej univerzity a neváhajte s rezerváciou.

Špecifikácia
Kov:
Rýdze striebro 999/1000
Priemer:
65 mm
Hmotnosť:
155,5 g
Kvalita:
Leštené razidlo
Krajina pôvodu:
Česká republika
Rok emisie:
2018
Limitácia:
670 emisií pre celý svet

Prestíž a praktickosť, to boli dva hlavné Karolove dôvody pre založenie univerzity. Podľa Karlovej koncepcie sa práve české kráľovstvo malo stať hlavným centrom rímskej ríše, a tým pádom sa jeho najväčšie mesto Praha malo stať sídelným miestom českého kráľa a rímskeho cisára. Založenie a vybudovanie univerzity v hlavnom sídelnom meste znamenalo obrovské zvýšenie prestíže nielen pre samotné mesto, ale tiež pre celú krajinu, panovníka a jeho rod.

Založenie pražskej univerzity bolo starostlivo pripravovaným, premyslene plánovaným a po etapách uskutočňovaným procesom. Prvým z troch postupných krokov bolo získanie pápežskej buly, v ktorej pápež Kliment VI. vyslovil súhlas so zriadením vysokého učenia v Prahe. Táto bula bola vydaná v Avignone 26. januára 1347. O rok a štvrť neskôr, presne 7. apríla 1348 vydal Karel IV. vlastnú zakladaciu listinu, ktorá mala dva originály: prvý bol určený univerzite, druhý bol vyhotovený pre pražského arcibiskupa, ktorý v prvých rokoch sám udeľoval akademické grady a stal sa prvým kancelárom univerzity. Tento deň sa dodnes oslavuje ako Deň založenia Karlovej univerzity.

Univerzita Karlova bola prvým vysokým učením na sever od Álp a na východ od Paríža. Vzorom pre jej usporiadanie boli univerzity v Paríži, Bologni a Neapole. Univerzita mala celkom štyri fakulty: fakultu slobodných umení (neskôr premenovanú na filozofickú), teologickú, právnickú a lekársku. Univerzita mala právo udeľovať akademické tituly bakalára, majstra a doktora.

Univerzita Karlova je dnes najväčšou a najprestížnejšou vysokou školou v Českej republike s vysokým kreditom hodnotenia aj v zahraničí. Pôvodný zámer Karla IV. vybudovať nezávislú, kvalitnú a prestížnu školu, ktorá bude poskytovať kvalitné vzdelanie a dosiahne medzinárodného uznania, bol úplne naplnený.

Áno, objednávam si unikátnu striebornú medailu Založenie Karlovy univerzity za cenu € 599 (+ 5,95 € poštovné a balné). Teraz neposielam žiadne peniaze. Pokiaľ bude moja rezervácia prijatá, bude mi najneskôr do 14 dní odoslaná poštou zásielka na moju adresu. Súčasťou zásielky bude aj Certifikát autentickosti a elegantné balenie. Doručenie a platba budú realizované prostredníctvom dobierkovej zásielky Slovenskej pošty.

Táto ponuka je platná do vypredania zásob. Máte právo kedykoľvek ukončiť objednávku a nechať odstrániť svoje údaje z rezervačného zoznamu. Národná Pokladnica s.r.o. si vyhradzuje právo zvýšiť čiastku poštovného a balného za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Národná Pokladnica s.r.o. vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Všeobecné obchodné podmienky Národnej Pokladnice s.r.o. nájdete na www.narodnapokladnica.sk.

Národná Pokladnica pôsobí plne v súlade so všetkými predpismi pre predaj tovaru na diaľku. Pokiaľ si chcete tovar objednať, musíte byť starší ako 18 rokov. Predmetom Vašej objednávky je výhradne tu ponúkaný tovar. Tovar expedujeme najneskôr do 30 dní po prijatí objednávky. Produkt bude odoslaný v dokonalom novom stave, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. historické či použité vzácne mince). Každú zásielku nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. zaslať späť. V prípade vrátenia už uhradenej zásielky Vám vrátime uhradenú fakturovanú čiastku v priebehu 30 dní. Reklamácie môžete podať písomne na adresu predávajúceho, emailom alebo telefonicky na zákazníckej linke. Postup riešenia pri reklamácii je popísaný na www.narodnapokladnica.sk.

Osobné údaje označené hviezdičkou* sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Máme tiež záujem zasielať Vám ponuky našich tovarov (priamy marketing) vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Na vnútorné administratívne účely skupiny Samlerhuset, do ktorej Národná pokladnica, s.r.o. patrí, môžeme Vaše údaje zdieľať s ďalšími spoločnosťami v tejto skupine. Osobné údaje spracúvame prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším subjektom, napr. banke, súdom, daňovému úradu a pod. Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a ich prenos k inému prevádzkovateľovi. Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na účel priameho marketingu, profilovania a zdieľania údajov v skupine Samlerhuset. Akékoľvek otázky alebo námietky nám môžete oznámiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje ako aj v našich všeobecných obchodných podmienkach, a týmto potvrdzujete, že ste sa s ňou oboznámili. Tiež potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov.

V prípade poskytnutia e-mailovej adresy (dobrovoľné) Vám môžu byť zasielané ponuky a obchodné informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Ak o ponuky nebudete mať viac záujem, stačí nám to oznámiť.

Vyplnením telefónneho čísla dobrovoľne súhlasíte, že Vás môžeme telefonicky kontaktovať s ponukou našich tovarov počas 10 rokov, vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.