Najvyhľadávanejšia strieborná minca na svete

Strieborný orol 2018

Legendárnu striebornú zberateľskú mincu Strieborný orol 2018 každoročne emituje Mincovňa USA už od roku 1986.   Táto oficiálna minca patrí medzi najvyhľadávanejšie strieborné mince na svete a je zberateľmi po celom svete veľmi cenená.  

Strieborný orol bol vyrazený z rýdzeho striebra 999/1000 a podľa prísnych predpisov Spojených štátov amerických každá emisia vyžaduje osobný súhlas prezidenta USA. Strieborný americký orol je o to atraktívnejší, že sa nástroje použité k výrobe jednotlivých emisií na konci každého roku zničia - a to bez ohľadu na to, že dopyt po minci mnohonásobne prevyšuje ponuku. V tomto roku sa jedná už o jeho 32. emisiu. 

Objednávkou emisie získate:

  • Zberateľskú mincu vyrazenú z rýdzeho striebra
  • Limitovanú emisiu razenú Mincovňou USA od roku 1986
  • Certifikát autentickosti
  • Jedinečnú cenu iba € 22,95 (+ € 3,95 poštovné a balné)

Averz numizmatu nesie štylizované vyobrazenie amerického orla bielohlavého, ktorý sa nachádza v ich štátnom znaku. Nad jeho hlavou je vyrazených 13 päťcípych hviezd, ktoré symbolizujú 13 pôvodných zakladajúcich štátov USA. Na reverze mince sa nachádza veľmi jednoduchá, avšak naozaj pôsobivá kompozícia, nazvaná "Walking Liberty", čiže "Kráčajúca Sloboda", ktorá je dodnes odborníkmi aj laickou verejnosťou považovaná za najznámejší a najkrajší výjav, ktorý bol kedy vyobrazený na americkom dolári.

Americký orol je popri vlajke jedným z najznámejších charakteristických symbolov Spojených štátov amerických. Orol bol zvolený za národný symbol USA už od roku 1782. Je znázornený v štátnom znaku a na ďalších, dnes už známych, oficiálnych symboloch ako slobodný, majestátny a krásny. Stal sa najdůležitejším symbolom novej krajiny - Spojených štátov amerických.

Získajte najslávnejšiu a najvyhľadávanejšiu striebornú mincu na svete!

Špecifikácia
Kov:
Striebro 999/1000
Priemer:
40,6 mm
Hmotnosť:
31,1 g
Kvalita:
BU - bežná kvalita
Nominálna hodnota:
1 dolár
Rok emisie:
2018

Áno, objednávam si mincu "Silver Eagle 2018"  za cenu € 22,95 (+ € 3,95 poštovné a balné). Teraz neposielam žiadne peniaze. Pokiaľ bude moja rezervácia prijatá, bude mi najneskôr do 14 dní odoslaná poštou zásielka na moju adresu. Súčasťou zásielky bude aj Certifikát autentickosti. Doručenie a platba budú realizované prostredníctvom dobierkovej zásielky Slovenskej pošty.

Táto ponuka je platná do vypredania zásob. Máte právo kedykoľvek ukončiť objednávku a nechať odstrániť svoje údaje z rezervačného zoznamu. Národná Pokladnica s.r.o. si vyhradzuje právo zvýšiť čiastku poštovného a balného za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Národná Pokladnica s.r.o. vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Všeobecné obchodné podmienky Národnej Pokladnice s.r.o. nájdete na www.narodnapokladnica.sk.

Národná Pokladnica pôsobí plne v súlade so všetkými predpismi pre predaj tovaru na diaľku. Pokiaľ si chcete tovar objednať, musíte byť starší ako 18 rokov. Predmetom Vašej objednávky je výhradne tu ponúkaný tovar. Tovar expedujeme najneskôr do 30 dní po prijatí objednávky. Produkt bude odoslaný v dokonalom novom stave, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. historické či použité vzácne mince). Každú zásielku nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. zaslať späť. V prípade vrátenia už uhradenej zásielky Vám vrátime uhradenú fakturovanú čiastku v priebehu 30 dní. Reklamácie môžete podať písomne na adresu predávajúceho, emailom alebo telefonicky na zákazníckej linke. Postup riešenia pri reklamácii je popísaný na www.narodnapokladnica.sk.

Osobné údaje označené hviezdičkou* sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Máme tiež záujem zasielať Vám ponuky našich tovarov (priamy marketing) vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Na vnútorné administratívne účely skupiny Samlerhuset, do ktorej Národná pokladnica, s.r.o. patrí, môžeme Vaše údaje zdieľať s ďalšími spoločnosťami v tejto skupine. Osobné údaje spracúvame prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším subjektom, napr. banke, súdom, daňovému úradu a pod. Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a ich prenos k inému prevádzkovateľovi. Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na účel priameho marketingu, profilovania a zdieľania údajov v skupine Samlerhuset. Akékoľvek otázky alebo námietky nám môžete oznámiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje ako aj v našich všeobecných obchodných podmienkach, a týmto potvrdzujete, že ste sa s ňou oboznámili. Tiež potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov.

V prípade poskytnutia e-mailovej adresy (dobrovoľné) Vám môžu byť zasielané ponuky a obchodné informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Ak o ponuky nebudete mať viac záujem, stačí nám to oznámiť.

Vyplnením telefónneho čísla dobrovoľne súhlasíte, že Vás môžeme telefonicky kontaktovať s ponukou našich tovarov počas 10 rokov, vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.