Minulý rok sme si pripomenuli 100. výročie od vzniku československej meny. Pri tejto príležitosti vydala Česká národná banka unikátnu sadu dvadsaťkorunáčok, venovanú šiestim významným československým osobnostiam, ktoré stáli pri vzniku Československej republiky. Na českom mincovom trhu to bola v minulom roku najočakávanejšia a následne najpredávanejšia sada. Celková limitácia 200 000 sád bola vypredaná za menej ako týždeň od uvedenia.

Národná Pokladnica má tú česť Vám ponúknuť limitované množstvo týchto sád. Ku každej sade pridáme našu pamätnú medailu, ktorá rovnako oslavuje 100. výročie. V tomto prípade je venovaná vzniku Československa.

Kompletná ponuka celkom 7 razieb obsahuje:

6 mincí, každá s nominálnou hodnotou 20 Kč, tvoria mimoriadnu sadu vydanú Českou národnou bankou v roku 2019 pri príležitosti osláv výročia od vzniku československej meny. Sú venované šiestim významným československým osobnostiam, ktoré stáli pri vzniku Československej republiky.

  • Na reverze všetkých 6 mincí je vyobrazený Svätý Václav na koni, tak ako je to na bežných obehových dvadsaťkorunáčkach.

  • Averzné strany vyobrazujú portréty troch štátnikov - T. G. Masaryka, M. R. Štefánika, E. Beneša a troch finančníkov - A. Rašína, V. Pospíšila a K. Engliša.

Mince sú razené z ocele a zušľachtené zliatinou medi a zinku. Trinásťhran s priemerom 26 milimetrov má hmotnosť 8,43 gramov. Hrana každej mince je zaoblená a hladká. Sú vyrazené podľa návrhov českého sochára a medailéra Vladimíra Oppla. Mince sú vsadené do kartónového albumu s plastovým prebalom, ktorý ich chráni pred mechanickým poškodením.

Medailu razenú pri príležitosti výročia vzniku Československa zušľachtenú rýdzim zlatom

  • Na reverznej strane je vyobrazený portrét Milana Rastislava Štefánika, časť mapy ČSR, lipové konáre a rok vzniku ČSR.

  • Averzná strana predstavuje podobizeň Tomáša Garrigue Masaryka, lipové vetvy, druhú časť mapy a dátum vzniku ČSR. Zvláštnosťou je, že averzné a reverzné strany prepájajú mapy do tvaru spoločnej republiky.

Numizmat má priemer 33 milimetrov a hmotnosť 15 gramov. Spracovaný je vo vysokej kvalite razobného lesku. Autorom tohto unikátneho návrhu je rešpektovaný medailér Mgr. Art Miroslav Hric, ArtD.

Objednávkou získate celkom 7 razieb:

  • Mimoriadnu sadu 6 obehových mincí vydanú ČNB
  • Umeleckú medailu zušľachtenú rýdzim zlatom (999/1000)

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto pamätnej sady alebo iných ponúk Národnej Pokladnice, neváhajte, prosím, kontaktovať naše zákaznícke oddelenie na telefónnom čísle 0850 606 009, kde sme vždy od pondelka do štvrtka od 9 do 17 hodín a v piatok od 9 do 15 hodín pripravení sa Vám plne venovať.

Aj napriek tomu, že stáročia našej histórie sa niesli v duchu nadvlády iných mocností, túžba po slobode bola pre niektorých jedincov, ako Štefánik alebo Masaryk, nezastaviteľná. Práve im sa podarilo vymaniť Československo z područia Rakúsko-Uhorska a priniesť tým pre našu krajinu historický zlom. A to nielen vyznačením konečných hraníc republiky, išlo aj o zmenu kultúry a národa všeobecne.

V roku 1918 sa začala písať nová kapitola našich dejín, kedy sa navždy zmenila budúcnosť našich národov. Bol to okamih, keď sa naša krajina stala po prvýkrát konečne slobodnou.

Portréty šiestich významných českosloveských osobností, ktoré stáli pri vzniku ČSR:

Tomáš Garrigue Masaryk (1850 Hodonín -1937 Lány), nazývaný Prezident Osloboditeľ, bol československý štátnik, filozof, sociológ a pedagóg, prvý prezident Československej republiky. K jeho osemdesiatym narodeninám bol v roku 1930 prijatý zákon o zásluhách T. G. Masaryka, obsahujúci vetu "Tomáš Garrigue Masaryk zaslúžil sa o štát".

Milan Rastislav Štefánik (1880 Košariská -1919 Ivanka pri Dunaji) bol československý politik, generál francúzskej armády a astronóm. V rokoch 1914-1918 organizoval československé légie v Srbsku, Rumunsku, Rusku, Taliansku. Bol členom Národnej rady v Paríži a československým ministrom vojenstva. Zahynul pri leteckej nehode pri návrate do vlasti.

Edvard Beneš (1884 Kožlany - 1948 Sezimovo Ústí) bol československý politik a štátnik, druhý prezident v rokoch 1935-1938 a 1945-1948. V období tzv. Druhej republiky a následnej nemeckej okupácie do mája 1945 žil a politicky pôsobil v exile. Od roku 1940 až do oslobodenia Československa bol medzinárodne uznaným vrcholným predstaviteľom československého odboja, a potom aj v exile prezidentom republiky.

Alois Rašín (1867 Nechanice - 1923 Praha) bol československý politik a ekonóm, jeden z odsúdených v procese s omladinou, účastník 1. odboja, jeden z mužov 28. októbra, prvý československý minister financií a funkcionár Československej národnej demokracie. Pri atentáte v roku 1923 bol smrteľne zranený.

Vilém Pospíšil (1873 Nový Rychnov - 1942 Praha) bol československý národohospodár, právnik a publicista. Bol blízkym spolupracovníkom Aloiza Rašína a stúpencom jeho menovej a finančnej koncepcie. Aktívne sa podieľal na menovej odluke v roku 1919 a ako významný finančný odborník bol v rokoch 1926 až 1934 guvernérom vtedy novovzniknutej Národnej banky Československej.

Karel Engliš (1880 Hrabyně - 1961 tamtiež) bol československý ekonóm a politik, tvorca teleologickej hospodárske teórie, niekoľkonásobný prvorepublikový minister financií, prvý rektor Masarykovej univerzity (1919-1920) a rektor Univerzity Karlovej (1947-1948).

Áno, objednávam si ČNB sadu & medailu Vznik ČSR za cenu € 39,90 (+ € 3,95 poštovné a balné). Teraz neposielam žiadne peniaze. Najneskôr do 14 dní mi bue odoslaná poštou zásielka na moju adresu. Peniaze nezasielam dopredu, strieborná medaila bude hradená pri odbere dobierky poštovnému doručovateľovi. Nepodstupujem tým žiadne riziko, medailu môžem vrátiť do 14 dní od doručenia zásielky. V takom prípade mi Národná Pokladnica s.r.o. vráti čiastku, za ktorú bola medaila zakúpená. Súčasťou zásielky bude aj Certifikát autentickosti a elegantné balenie. Doručenie a platba budú realizované prostredníctvom dobierkovej zásielky Slovenskej pošty.

Ponuka platí do 31.12.2022, alebo do vypredania zásob. Kompletné obchodné podmienky nájdete na www.narodnapokladnica.sk. Ako náš existujúci zákazník ste boli informovaní o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje a v našich všeobecných obchodných podmienkach (nová verzia od 25. 5. 2018 z dôvodu prijatia novej legislatívy).

Národná Pokladnica pôsobí plne v súlade so všetkými predpismi pre predaj tovaru na diaľku. Pokiaľ si chcete tovar objednať, musíte byť starší ako 18 rokov. Predmetom Vašej objednávky je výhradne tu ponúkaný tovar. Tovar expedujeme najneskôr do 30 dní po prijatí objednávky. Produkt bude odoslaný v dokonalom novom stave, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. historické či použité vzácne mince). Každú zásielku nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. zaslať späť. V prípade vrátenia už uhradenej zásielky Vám vrátime uhradenú fakturovanú čiastku v priebehu 30 dní. Reklamácie môžete podať písomne na adresu predávajúceho, emailom alebo telefonicky na zákazníckej linke. Postup riešenia pri reklamácii je popísaný na www.narodnapokladnica.sk.

Osobné údaje označené hviezdičkou* sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Máme tiež záujem zasielať Vám ponuky našich tovarov (priamy marketing) vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Na vnútorné administratívne účely skupiny Samlerhuset, do ktorej Národná pokladnica, s.r.o. patrí, môžeme Vaše údaje zdieľať s ďalšími spoločnosťami v tejto skupine. Osobné údaje spracúvame prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším subjektom, napr. banke, súdom, daňovému úradu a pod. Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a ich prenos k inému prevádzkovateľovi. Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na účel priameho marketingu, profilovania a zdieľania údajov v skupine Samlerhuset. Akékoľvek otázky alebo námietky nám môžete oznámiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje ako aj v našich všeobecných obchodných podmienkach, a týmto potvrdzujete, že ste sa s ňou oboznámili. Tiež potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov.

V prípade poskytnutia e-mailovej adresy (dobrovoľné) Vám môžu byť zasielané ponuky a obchodné informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Ak o ponuky nebudete mať viac záujem, stačí nám to oznámiť.

Vyplnením telefónneho čísla dobrovoľne súhlasíte, že Vás môžeme telefonicky kontaktovať s ponukou našich tovarov počas 10 rokov, vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.