Jedinečná medaila zušľachtená rýdzim zlatom s farebnou aplikáciou

S hrdosťou Vám predstavujeme exkluzívnu novinku - medailu úctyhodných rozmerov, zobrazujúcej detail z majstrovského diela Kosatce od svetovo významného secesného umelca Alfonsa Muchy.

Táto originálna medaila má priemer mimoriadnych 90 milimetrov. Práve vďaka nadštandardnému priemere môžete obdivovať prekrásne detaily tejto kolorovanej emisie. Reprodukcia diela zobrazeného na averze je pripravená veľmi presnou modernou technológiou a použitím farby verne zodpovedá originálnemu dielu. Numizmat je spracovaný v najvyššej mincovej kvalite a razený špeciálnym lešteným razidlom.

Medaila je unikátna aj v tom, že je opatrená číslovaním na hrane, ktoré potvrdzuje prísnu limitáciu iba 1000 emisií pre celý svet.

Punc originality navyše dodáva aj samotná autorka reprodukovaného motívu - návrh pamätnej medaily spracovala držiteľka mnohých športových trofejí, strieborná medailistka zo zimných olympijských hier a tiež medailérka Gabriela Koukalová. Výhradným emitentom emisie je Národná Pokladnica.

Averz zobrazuje kolorovaný detail z umeleckého plagátu Kosatce z roku 1898 s podpisom Alfonsa Muchy. Na reverze je detailným spôsobom stvárnený český lev, tak ako ho navrhol sám Alfons Mucha, nápis REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ a opäť meno umelca Alfons Maria Mucha. Reverz numizmatu je okrem toho zušľachtený rýdzim zlatom 999/1000.

Rezerváciou získate:

  • Majstrovský návrh od Gabriely Koukalovej

  • Zušľachtenie rýdzim zlatom 999/1000

  • Nízku limitáciu len 1000 medailí pre celý svet

  • Najvyššiu mincovú kvalitu

  • Individuálne číslovanie na hrane s podpisom autora

  • Unikátnu farebnú aplikáciu na vysokom reliéfe

  • Priemer mimoriadnych 90 milimetrov

S medailou Kosatce od Alfonza Muchu získate pripomienku na významného secesného umelca a zároveň originálny kúsok do Vašej zbierky!

Špecifikácia
Zušľachtení:
Rýdze zlato 999/1000 s farebnou aplikáciou
Priemer:
90 mm
Hmotnosť:
286 g
Limitácia:
Iba 1000 kusov pre celý svet
Kvalita:
Najvyššia mincová kvalita - leštené razidlo
Rok emisie:
2019
Návrh:
Gabriela Koukalová
Emitent:
Národná Pokladnica

Alfons Mucha, celým menom Alfons Maria Mucha, bol český maliar, grafik a dizajnér z obdobia secesie. Narodil sa 24. júla 1860 v Ivančiciach na Morave. Už od mladosti sa venoval výtvarnému umeniu, avšak po neprijatí na pražskú Akadémiu výtvarných umení odišiel pracovať ako maliar divadelných dekorácií do Viedne. Tu získal zákazku na vyzdobenie viedenského zámku Emmahof. Umenie potom študoval na Akadémii umenia v Mníchove a neskôr aj v Paríži. Vo Francúzsku následne niekoľko rokov aj zotrval.

Okrem iného sa začal venovaťaj  užitej grafike, kďe sa zameral na výzdobu predmetov dennej potreby, napr. obalov od čokolád, cigariet, fliaš vína či na navrhovanie šperkov. Muchovi bola tiež ponúknutá príležitosť stať sa jedným z autorov prvých československých bankoviek a poštových známok. Avšak najväčším                                a najvýznamnejším počinom jeho života bol cyklus dvadsiatich veľkoformátových plátien Slovanská epopeja, kde sa prejavil jeho patriotizmus a na ktorom pracoval dlhých osemnásť rokov. Toto veľkolepé a ojedinelé dielo bolo tvorené na zámku Zbiroh a Muchov americký mecenáš Charles Crane ho venoval Prahe. Alfons Mucha zomrel 14. júla 1939 a pochovaný je na vyšehradskom cintoríne v Prahe.

Áno, objednávam si pamätnú medailu Kosatce od Alfonza Muchu za cenu € 149 (+ € 4,90 poštovné a balné). Teraz neposielam žiadne peniaze. Pokiaľ bude moja rezervácia prijatá, bude mi najneskôr do 14 dní odoslaná poštou zásielka na moju adresu. Peniaze nezasielam dopredu, medaila bude hradená pri odbere dobierky poštovému doručovateľovi. Nepodstupujem tým žiadne riziko, medailu môžem vrátiť do 14 dní od doručenia zásielky. V takom prípade mi Národná Pokladnica s.r.o. vráti čiastku, za ktorú bola medaila zakúpená. Súčasťou zásielky bude aj Certifikát autentickosti. Doručenie a platba budú realizované prostredníctvom dobierkovej zásielky Slovenskej pošty.

Ponuka platí do 31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob. Kompletné obchodné podmienky nájdete na www.narodnapokladnica.sk. Ako náš existujúci zákazník ste boli informovaní o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje a v našich všeobecných obchodných podmienkach (nová verzia od 25. 5. 2018 z dôvodu prijatia novej legislatívy).

Národná Pokladnica pôsobí plne v súlade so všetkými predpismi pre predaj tovaru na diaľku. Pokiaľ si chcete tovar objednať, musíte byť starší ako 18 rokov. Predmetom Vašej objednávky je výhradne tu ponúkaný tovar. Tovar expedujeme najneskôr do 30 dní po prijatí objednávky. Produkt bude odoslaný v dokonalom novom stave, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. historické či použité vzácne mince). Každú zásielku nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. zaslať späť. V prípade vrátenia už uhradenej zásielky Vám vrátime uhradenú fakturovanú čiastku v priebehu 30 dní. Reklamácie môžete podať písomne na adresu predávajúceho, emailom alebo telefonicky na zákazníckej linke. Postup riešenia pri reklamácii je popísaný na www.narodnapokladnica.sk.

Osobné údaje označené hviezdičkou* sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Máme tiež záujem zasielať Vám ponuky našich tovarov (priamy marketing) vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Na vnútorné administratívne účely skupiny Samlerhuset, do ktorej Národná pokladnica, s.r.o. patrí, môžeme Vaše údaje zdieľať s ďalšími spoločnosťami v tejto skupine. Osobné údaje spracúvame prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším subjektom, napr. banke, súdom, daňovému úradu a pod. Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a ich prenos k inému prevádzkovateľovi. Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na účel priameho marketingu, profilovania a zdieľania údajov v skupine Samlerhuset. Akékoľvek otázky alebo námietky nám môžete oznámiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje ako aj v našich všeobecných obchodných podmienkach, a týmto potvrdzujete, že ste sa s ňou oboznámili. Tiež potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov.

V prípade poskytnutia e-mailovej adresy (dobrovoľné) Vám môžu byť zasielané ponuky a obchodné informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Ak o ponuky nebudete mať viac záujem, stačí nám to oznámiť.

Vyplnením telefónneho čísla dobrovoľne súhlasíte, že Vás môžeme telefonicky kontaktovať s ponukou našich tovarov počas 10 rokov, vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.