1. Aký je rozdiel medzi mincou, medailou a numizmatickým exemplárom?

2. Chcem začať zbierať numizmaty. Ako sa môžem stať zákazníkom Národnej Pokladnice?

3. Stratil som jednu mincu, či medailu zo zberateľskej kolekcie. Môžem si ju znovu kúpiť a zbierku si tak doplniť?

4. Zaväzuje ma kúpa prvej mince alebo medaile ku kúpe celej príslušnej kolekcie?

5. Môžem zbieranie kolekcie kedykoľvek prerušiť?

6. Pokiaľ sa mi minca či medaila nebude páčiť, môžem ju vrátiť?

7. Koľko času mám na vrátenie?

8. Ako a kde môže zásielku vrátiť?

9. Ako dlho budem čakať na objednanú zásielku?

10. Čo mám robiť, pokiaľ som obdržal poškodenú zásielku?

11. Odchádzam na dovolenku a nebudem mať možnosť prevziať nasledujúce zásielky. Môžem odber dočasne pozastaviť?

12. Môžem zmeniť adresu pre odber objednaných mincí či medailí?

13. Čo mám urobiť, pokiaľ som zásielku neobdržal/a?

14. Čo mám robiť, pokiaľ som zaplatil/a a prišla mi upomienka na zaplatenie?

15. Akým spôsobom možem uskutočniť úhradu za zásielku?

16. Čo mám urobiť, pokiaľ som zásielku uhradil/a na pošte dobierkou, napriek tomu bola obsahom zásielky i zloženka?

17. Mám možnosť Vás osobne navštíviť v kamennom obchode?

1. Aký je rozdiel medzi mincou, medailou a numizmatickým exemplárom?

Všetky mince a medaile v ponuke Národnej Pokladnice sa označujú ako numizmatické exempláre, prípadne numizmaty, či sa jedná o zberateľské mince alebo pamätné medaile. Základné vlastnosti, ktorými sa mince vyznačujú, sú nominálna hodnota, rok emisie a názov emitenta. Predstavujú zákonné platidlo. Účelom pamätnej medaile je potom zvečniť významnú osobnosť alebo udalosť, pričom medaile nie sú zákonnými platidlami a emitovať ich môže ľubovoľná inštitúcia alebo súkromná osoba. Medaile môžu byť vyrobené ako mincovou technikou, tak i odlievaním.

2. Chcem začať zbierať numizmaty. Ako sa môžem stať zákazníkom Národnej Pokladnice?

Národná Pokladnica získava nových zákazníkov pomocou kampaní na internete a v tlači. Objednávatelia ponúkanej mince a medaile sa stávajú zákazníkmi Národnej Pokladnice. Pokiaľ ste sa ešte s ponukou Národnej Pokladnice v tlači nestretli, môžete sa obrátiť na rezervačnú linku 0850 606 009. Týmto spôsobom si môžete mince či medaile objednať a začať tak dostávať informácie o ďalších ponukách.

3. Stratil som jednu mincu, či medailu zo zberateľskej kolekcie. Môžem si ju znovu kúpiť a zbierku si tak doplniť?

Zbierku je možné doplniť, pokiaľ nedošlo k vyčerpaniu limitu a numizmaty sú dostupné v ponuke Národnej Pokladnice. Hlavne v prípade unikátnych kolekcií v limitovaných sériách existuje riziko, že všetky exempláre dostupné v ponuke Národnej Pokladnice budú už predané. V tom prípade bohužiaľ nebudete mať príležitosť získať numizmat, ktorý hľadáte. V prípade, že si chcete overiť dostupnosť chýbajúceho exemplára, kontaktujte prosím zákaznícke centrum Národnej Pokladnice na telefónnom čísle 0850 606 009 alebo e-mailom na adrese info@narodnapokladnica.sk.

4. Zaväzuje ma kúpa prvej mince alebo medaile ku kúpe celej príslušnej kolekcie?

Národná Pokladnica ponúka tak kolekcie ako i jednotlivé numizmatické exempláre. Podrobný popis sa nachádza vždy v zaslanej ponuke a rezervačných podmienkach, a tiež na internetovej stránke. Každý zákazník môže zbieranie danej série kedykoľvek prerušiť. Objednávka prvého numizmatu Vás nezaväzuje, aby ste v zbieraní pokračovali. Avšak v tom prípade strácate možnosť si zakúpiť kolekciu za zvýhodnenú cenu. Pokiaľ začnete príslušnú kolekciu zbierať, budete jej ďalšie exempláre dostávať v mesačných intervaloch. V prípade, že sa rozhodnete, že nechcete, aby Vám boli zasielané ďalšie exempláre z danej kolekcie, oznámte túto skutočnosť zákazníckemu oddeleniu na telefónnom čísle 0850 606 009 alebo písomne, prípadne e-mailom na adresu info@narodnapokladnica.sk.

5. Môžem zbieranie kolekcie kedykoľvek prerušiť?

Ak chcete rezignovať na zbieranie danej série, mali by ste túto skutočnosť oznámiť zákazníckemu oddeleniu na telefónnom čísle 0850 606 009 alebo písomne, prípadne e-mailom na adresu info@narodnapokladnica.sk.
Môže sa stať, že rezignujete na zbieranie danej série, avšak plánovaná zásielka Vám už bola zaslaná. V tom prípade zaslanú mincu či medailu vráťte v lehote 14 dní odo dňa, kedy ste ju obdržali. Náklady na zaslanie hradí zákazník.

6. Pokiaľ sa mi minca či medaila nebude páčiť, môžem ju vrátiť?

Všetko, čo si z ponuky Národnej Pokladnice objednáte, môžete vrátiť, pokiaľ zásielka nesplňuje Vaše očakávania. V tom prípade tak určite spravte do 14 dní odo dňa, kedy ju obdržíte, a to v originálnej kapsuli.
Zásielku odošlite na adresu: Národná Pokladnica, P.O.BOX 19, 908 73 Veľké Leváre.
Náklady na vrátenie hradí zákazník.

7. Koľko času mám na vrátenie?

Pokiaľ zaslaná minca či medaila nespĺňa Vaše očakávania, môžete ju odoslať späť do 14 dní odo dňa, kedy ste ju obdržali.

8. Ako a kde môžem zásielku vrátiť?

Zásielku adresujte Národnej Pokladnici. Ak chcete urýchliť proces registrácie vrátených zásielok, môžete ju odoslať na adresu Národná Pokladnica s.r.o., P.O.BOX 19, 908 73 Veľké Leváre. Tam sa zasielajú výhradne vrátené mince či mediale, takže táto informácia dorazí do Národnej Pokladnice omnoho rýchlejšie. Náklady na odoslanie hradí zákazník. Pre vrátenie prosím rešpektujte podmienky Slovenskej pošty.

9. Ako dlho budem čakať na objednanú zásielku?

Mince a medaile zasielame do 14 dní od obdržania objednávky.

10. Čo mám robiť, pokiaľ som obdržal poškodenú zásielku?

Pokiaľ obdržíte zásielku poškodenú, informujte o tom zákaznícke oddelenie. Ďalšie kroky Vám vysvetlí náš konzultant.

11. Odchádzam na dovolenku a nebudem mať možnosť prevziať nasledujúce zásielky. Môžem odber dočasne pozastaviť?

Áno, kontaktujte naše zákaznícke oddelenie s termínom, kedy nebudete na uvedenej adrese zastihnuteľný. Počas tejto doby Vám zásielky nebudú zasielané.

12. Môžem zmeniť adresu pre odber objednaných mincí či medailí?

Áno, kontaktujte prosím naše zákaznícke centrum na telefónnom čísle 0850 606 009, prípadne listom alebo e-mailom na adrese info@narodnapokladnica.sk.

13. Čo mám urobiť, pokiaľ som zásielku neobdržal/a?

Skontrolujte si prosím vo Vašej domácnosti, či predsa len niekto zásielku neprevzal a zabudol Vám o tom povedať. V podobných prípadoch často zistíme, že práve k tomu došlo. Pokiaľ je numizmat časťou kolekcie, dôkladne si prosím prezrite celú kolekciu a porovnajte s faktúrou. Občas je možné sa zmýliť kvôli zámene jednotlivých kusov a domnievať sa, že jeden numizmat z nich nebol dodaný. Pokiaľ sa Vám ani tak nepodarí zásielku nájsť, kontaktujte prosím naše zákaznícke centrum na telefónnom čísle 0850 606 009.

14. Čo mám robiť, pokiaľ som zaplatil/a a prišla mi upomienka na zaplatenie?

Skontrolujte prosím, či ste platbu odoslali so správnym variabilným symbolom a so správnou čiastkou. Pokiaľ sú údaje platby v poriadku, kontaktujte prosím naše zákaznícke oddelenie na telefónnom čísle 0850 606 009.

15. Akým spôsobom možem uskutočniť úhradu za zásielku?

K platbe môžete využiť priloženú zloženku, prípadne zaplatiť prostredníctvom jednorazového príkazu k úhrade z Vášho účtu.

16. Čo mám urobiť, pokiaľ som zásielku uhradil/a na pošte dobierkou, napriek tomu bola obsahom zásielky i zloženka?

Pokiaľ ste obdržali zásielku na dobierku, priloženú zloženku neplaťte. Požadovanú čiastku ste uhradili pri jej prevzatí. Na priloženej faktúre, ktorej súčasťou je aj zloženka, je v prípade dobierky uvedená informácia „Hradené dobierkou”.

17. Mám možnosť Vás osobne navštíviť v kamennom obchode?

Národná Pokladnica nemá kamennú predajňu. Môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle zákazníckeho servisu 0850 606 009 alebo na emailovej adrese info@narodnapokladnica.sk.